Werkwijze

Bij Bron-Ki word gewerkt vanuit een holistische visie dat wil
zeggen lichaam (body) denken, verstand (mind) gevoel,
emotioneel (soul) en geest (spirit) vanuit deze invals-
hoeken komen we samen tot een "eenheid" en heelheid.
Uitgaand van de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten
van het kind. Bron-Ki er op gericht in het begeleiden en
ondersteunen van ieder om contact te maken met zijn
eigen innerlijk onuitputtelijke Bron.

Elk kind bezit van nature een eigen innerlijke krachtbron.
Tijdens de behandelingen wordt de verbinding tussen het
kind en zijn natuurlijke krachtbron hersteld.
 
Bron-Ki heeft een jarenlange ervaring op het gebied van
massage ontspanning en heeft zich gespecialiseerd in het
werken met Cranio-Sacral therapie, Voetreflextherapie,
Therapeutisch tekenen, Bio-release massage, Ademtherapie,
Energetische Kindermassage (shaitsu), onderlinge kinder-
massage, Ontspannings- en Visualisatieoefeningen voor
zowel kinderen als volwassenen, voor het creëren van meer innerlijke rust en vitaliteit en meer leven vanuit je kern.

Voordat een behandelingstraject met een kind van start kan
gaan, vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats met de
ouders en het kind samen. Het kind kan in de tussentijd in de
behandelruimte spelen of bij het gesprek zitten.
In het laatste geval wordt het ook in het gesprek betrokken.
Bij een traumatische gebeurtenis vindt er eerst een gesprek
plaats met alleen de ouders of worden de klachten uitgewisseld via e-mail. Samen met het kind en de ouders wordt besproken
wat de eventuele oorzaak kan zijn van ontstane klachten,
wat gedaan kan worden om deze te verhelpen en welke
vorm van therapie hiervoor kan worden ingezet. De ouders worden altijd intensief betrokken en ondersteund in de
begeleiding van hun kind.  

Het aantal sessies stemmen we met de ouders af, net hoe de
vorderingen gaan en de behoefte is, afhankelijk van het kind.

Voor WIE
Bij ons in de praktijk komen kinderen die bijvoorbeeld
onzeker zijn of last hebben van faalangst, kinderen die
moeite hebben om contact te maken met leeftijdsgenoten.
Kinderen die vaak ruzie hebben of juist heel erg
teruggetrokken zijn. Kinderen die geen problemen zeggen
te hebben met de scheiding van hun ouders, maar in
hun gedrag iets anders laten zien. Kinderen die moeite
hebben om in slaap te komen omdat er van alles door hun
hoofd spookt. Kinderen die vaak last hebben van
buikpijn zonder medische oorzaak.

Holistische kindertherapie Bron-Ki kan helpen bij .......
• Problemen in de omgang met anderen: boosheid, agressief
  gedrag, liegen, terugtrekken, gebrek aan concentratie,
  pesten of gepest worden
• Sociaal- emotionele problemen: weinig zelfvertrouwen,
  verlegen, somberheid, (faal)angsten, fobieën.
  Verwerken van nare gebeurtenissen; scheiding, ziekte,
  rouwverwerking
• Omgaan met bijzondere eigenschappen: Dyslexie, ADHD,
  ADD, autisme, Hoog gevoelige kinderen.
• Ontwikkelingsproblemen: problemen met eten, slaapprobleem,
  hechtingsprobleem.
• Probleemgewoontes: nagelbijten, duimen, haarplukken,
  snoepen.
• Lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, eczeem ...
  zonder medische oorzaak!


werkwijze
Copyright 2012 | Praktijk Bron-Ki | Webdesign by DN Media - www.dnmedia.nl